De Noordse Beschavingsstrijd in 9 korte verklaringen

De Noordse Metapolitieke Beweging werkt vanuit een zeer rijke metafysische, levensbeschouwelijke, wereldbeschouwelijke en strategische achtergrond. Om dit verhaal wat overzichtelijker te maken volgt hier de grondgedachte in negen korte verklaringen.

(1)
Kijkend naar de fundamentele financiële crisis, naar de afbraak van de natuur, naar de ontmanteling van onze rechten door globalistische instituties, de etno-sociale verzuiling, naar de verwaterende kennis- en concurrentiepositie, en naar de vervlakking van het maatschappelijke leven, zien we een sterk en structureel verval van onze Europese beschaving.

(2)
Ten grondslag aan deze kaalslag liggen invloeden en krachten die ons ondermijnen. De vraag of dit bewust of onbewust gebeurd is niet eens relevant. Deze invloeden en krachten hebben hoe dan ook een vijandige werking en vragen om onze doordachte en georganiseerde weerstand. Het vraagt om een vernieuwd beeld van onze Europese beschaving en om het hervinden van onze wortels, opdat we opnieuw kunnen bloeien.

(3)
Deze heroriëntatie kan alleen op een zinvolle, constructieve en levensvatbare manier plaatsvinden door vanuit onze eigen wortels en onze eigen volksziel opnieuw te bouwen.

(4)
De zwaarte en omvang van deze taak is aanzienlijk, maar wij hebben in het verleden al grotere hindernissen overwonnen. Bovendien hebben wij geen keuze, het is een permanent verval door niets doen, of het is een nieuwe bloei door een bevlogen beschavingsstrijd. Dit is onze proeve van bekwaamheid voor de kritische ogen van de volgende generatie.

(5)
Bloei komt nooit tot stand door onszelf klein te maken, door onszelf achter te stellen, of door ons enkel te richten op het negatieve. Bloei komt tot stand door stevige worteling in de reeds duizenden jaren levende volksziel, door te bouwen op krachtige metafysische bodem, en door als mens en volk te werken aan een sterke en dynamische geest en lichaam.

(6)
Zowel mens als volk is de levende voortzetting en consequentie van honderden generaties voorouders. Ieder volk knoopt in het nu aan bij hetgeen haar als materieel en geestelijk erfgoed in de schoot is geworpen en waarvoor men dus verantwoordelijk is als waker voor de volgende generaties.

(7)
Voor ons als noords volk van volkeren is het zaak om de decadente en vervallende ideeën, opvattingen, gewoonten en instituties van ons af te werpen en ons te heroriënteren op onze eigen wortels. Op deze fundamenten moeten wij een nieuwe toekomst bouwen, niet als herhaling dan wel als emotionele ontkenning van onze historie, maar als inspiratiebron en zielserfenis waarmee we onze geest opnieuw gestalte geven in het leven.

(8)
Voor ieder volk is er geen hogere autoriteit dan de eigen beschavingsstrijd voor overleven en overstijgen. Of anders gezegd, is er geen hogere autoriteit dan de inspanning om zichzelf als mens en volk te vervolmaken naar het eigen ideaal.

(9)
Dwars tegen de huidige machtsstructuren, ingesleten ideologieën, en al te vanzelfsprekende en zelfrechtvaardigend geworden krachten en tendensen in, dienen wij in Europa opnieuw te scheppen. Wij dienen als Europeanen het heft in eigen handen te nemen en volmondig NEE te zeggen tegen hetgeen ons in onze ontwikkeling tegenhoudt en belangrijker nog, wij dienen volmondig JA te zeggen tegen onze innerlijke scheppende ziel en ons zelf hiervoor in te zetten. Deze inspanning is nog wel het minste dat van ons verwacht mag worden als hoeders van de toekomst van onze volgende generaties.

Advertenties

2 Comments

    1. Nou dat ligt er een beetje aan hoe je individu definieert, en wat je bedoelt met de ‘kracht van het individu’.

      Mijns inziens bestaat het individu en het volk niet los van elkaar. Zij bestaan in een keten van verwantschap, waarin we in geografische, biologische, historische en etnische zin met elkaar verbonden zijn. Er is een keten van individu naar familie naar gemeenschap en naar volk. En er is ook een verwantschap door de generaties heen, wij bouwen namelijk altijd op hetgeen onze voorouders ons materieel en vooral ook immaterieel (onbewust en vaak impliciet) aanreiken. Deze keten van verwantschap geeft het individu de kracht die nodig is in het leven.

      De modernisten/post-verlichtingdenkers hebben het individu losgeweekt van zijn omgeving. Maar het individu vindt zijn kracht juist door vanuit zijn worteling en verwantschap een eigen groei te realiseren. We moeten deze modernisten/post-verlichtingdenkers overwinnen en de mens weer mens laten zijn, ipv van enkel een homo economicus zoals de linksen en rechtsen het zien. Om deze doorbraak te bereiken moet echter het establishment en vooral haar ontwortelde ideeën worden overwonnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s