Over gelijkheid en ongelijkheid

Voor de noordse mens bestaat er alleen gelijkheid onder degenen die dezelfde principes hooghouden én naleven. In competitieve kameraadschap is men elkaars gelijke doordat men het leven op dezelfde wijze aangrijpt, namelijk met moed, levenskracht en wijsheid werkend aan de met elkaar gedeelde hogere principes.

Uit het midden van deze gelijken rijst altijd een kleine goep mensen die excelleren in deze innerlijke fysieke en geestelijke en spirituele strijd. Dit zijn de nobelen, mensen die een ander tot voorbeeld zijn en voor de anderen een brug zijn naar de eeuwige verwezenlijking, als volk en als persoon, van de mythische lotsbestemming die niet voortvloeit uit een of andere externe entiteit, maar die uit onze volksziel vloeit als een natuurlijke drang naar de vervolmaking van onszelf.

Men is niet gelijk omdat men simpelweg geboren wordt. Dit is immers een daad van de ouder en vooral de moeder, en dus niet van de geborene. Men is enkel gelijk omdat men gelijke maatstaven naleeft. En degenen die hierin excelleren hebben vanzelfsprekend een hoger aanzien. En degenen die deze maatstaven niet naleven hebben vanzelfsprekend een lager aanzien dan de gelijken. Alleen zo is men elkaar tot voorbeeld, is men een krachtbron voor elkaar, en mag men de hoop koesteren om hogere idealen te verwezenlijken en boven het banale en materialistische uit te stijgen. En alleen zo heeft het woord respect en eer enige betekenis.

Iemand die op een of ander vlak beter is dan jezelf, kan een inspiratie zijn die je ertoe aan zet om in diens voetsporen te treden en jezelf te overtreffen. Iedereen streeft met meer of minder talent en succes naar een antigravitoire, supra-existentiële verwezenlijking die onze voetstap in het leven groter maakt, die ons bestaan meer impact geeft, zodat we deel kunnen zijn van het uitgebreide.

Egalitarisme is hier strijdig mee. Het berooft de mens van talent, wilskracht, glans en succes. Het berooft ons van een groter bestaan doordat het alles reduceert tot een grijs gemiddelde en tot een kleinste gemene deler. Het wil de groteren dwingen om zich kleiner te maken, zodat de afgunstige of willoze zijn complexen in toom kan houden. Egalitarisme is de geruststelling van de ressentimentele mens.

Het enig menselijke is om te erkennen dat talenten, karakters en daden verschillen. Het maakt verschillende personen uniek en het maakt verschillende volkeren uniek. Juist dit verschil geeft ons het voorbeeld waaraan we ons kunnen optrekken.

Dit is te vergelijken met het kind dat opkijkt naar de ouders wanneer deze echt het goede voorbeeld geven.

Advertenties

2 Comments

 1. Beste Roger,

  Ten eerste: wees eens trots op onze Nederlandse (Germaanse) taal en stop eens met al die van het Latijn afgeleide, dikdoenerige, onnodige, woorden, waarvoor àltijd een uitstekend evenwoord in onze rijkvoorziene taal te vinden is!
  Ten tweede: júíst als Germaans heiden, juist als iemand die trots is op zijn Noordse afkomst, kun je hoop ik zien dat wellicht niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwáárdig! Meer moed, levenskracht, wijsheid, talent, karakter en daadkracht, dienen een ander zeker tot voorbeeld, maar geven nooit reden om een mens of een volk boven een ander te plaatsen. Waarom niet? Omdat het hebben van deze eigenschappen niet iemands verdienste is, maar een groot geluk. En bovendien omdat het Noords heidendom betekent dat iedere vorm van leven, hoe verschillend ook, evenveel aanzien verdient. DAT is het Noordse pad!

  Vriendelijke groeten, Erikjan

  1. Beste Erikjan,

   Ik zie niet waar ik onnodige dikdoenerige woorden gebruik. De woorden die ik gebruik, gebruik ik vanwege inhoudelijke noodzaak. De esthetiek en taalzuiverheid is hierbij voor mij secundair. Maar wellicht kan jij mij de onnodige woorden aanwijzen.

   Het zijn de egalitaristen met hun drang tot eenheidsworst die de mens hun ‘waardigheid’ ontnemen door hen in een modernistisch grijs keurslijf te dwingen. Zij zijn de afbrekers van identiteit, cultuur en diepgang. Wanneer je de mens serieus neemt, kun je niet anders dan accepteren dat verschillende volkeren een verschillende ziel hebben, verschillende principes en waarden nastreven.
   Gelijkwaardigheid is hierbij een zeer verraderlijk begrip. Waardigheid is een begrip dat vergelijking veronderstelt. Het veegt om sentimentele redenen de waarden van alle volkeren op één hoop. Het is één meetlat voor allen. Een soort prijsmechanisme. En dat is strijdig met de waarde die iets voor een mens heeft. Want voor ieder volk geldt dat de eigen idealen voor hen beter en nobeler zijn dan die van andere volkeren. Waarden en hogere principes zijn niet inwisselbaar en het is geen koopwaar, maar juist het resultaat van een specifieke ontwikkelingsgeschiedenis. Ieder volk heeft voor zichzelf het recht om het eigen pad door de tijd op eigen wijze gestalte te geven. En een vergelijking, die per definitie een universalistisch karakter heeft, is hier strijdig mee.
   Zowel de neiging om een volk boven een ander te plaatsen alsook de neiging om dit te willen vermijden, komen voort uit een simplificering en banalisering van cultuur tot koopwaar. Ik doe aan beiden niet mee. De noordse volkeren zijn qua geest alleen vanuit henzelf te begrijpen, net zoals bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse indianen alleen vanuit henzelf te begrijpen zijn.

   Maar wat betreft ‘vergelijking’ van verschillende mensen binnen een volk, wil ik een vraag stellen. Voorbeeld: twee broers zien dat het huis waarin hun ouders wonen door een storm zwaar is beschadigd. Beiden hebben de skills en tijd om dit op te lossen. Maar de ene zet zijn eigen hobbies en plezier aan de kant en komt helpen, terwijl de ander af laat weten omdat hij zich liever ergens amuseert.
   Vraag: Zijn beide broers gelijkwaardig?
   Ik denk dat waardigheid niet kan voortvloeien uit het enkel niet-dood-zijn, maar alleen uit iemands daden. En deze twee broers zijn naar mijn mening niet evenveel respect waardig.

   Met vriendelijke groeten,
   Roger

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s