Woorden Gesmeed tussen Hamer en Aambeeld

Het lot van Europa, als mythos en als volk van volkeren, is gehuld is een dikke mist. Er zijn krachten op werkzaam, die het afbreken tot een marktplein, een supermarkt en een graaiplaats voor een banaal establishment. Degenen die zich hier tegen verzetten verzamelen zich in groepen van belanghebbenden, namelijk Europeanen. Dit heeft per definitie een etnisch karakter. Maar te vaak ontstijgt dit niet het niveau van degenen die Europa afbreken. Zo vervalt de discussie over en van de Europeanen in warrige uiteenzettingen over slecht begrepen termen als ras en bloed & bodem.

Over ras bestaan vele misverstanden. De een probeert het te ontkennen en er aan te ontsnappen, zoals een dwaas aan zijn eigen schaduw tracht te ontsnappen, de ander compenseert zijn eigen gebreken door te doen alsof de grote daden van zijn voorouders ook de zijne zouden zijn. Beide zijn dwaalwegen.

Bloed & bodem is ook een begrip dat een zware lading heeft gekregen omdat het enerzijds door politieke aspiraties een banale toepassing heeft gekregen, en anderzijds doordat vrijwel geen enkele politieke tegenstander ervan begrijpt dat het geenszins een politiek of materieel begrip is, maar een spiritueel begrip.

Een mens komt tot leven in een proces van duizenden jaren waarin de banden tussen een volk en diens voorouderlijke land vorm hebben gekregen, en waarin het lichaam, de geest en de ziel zijn gevormd. Iedereen draagt het verhaal van zijn voorouders in zich. Onze voorouderlijke lijn is de schoot waaruit wij geboren worden en die ons bij geboorte reeds een diepe bron meegeven. Geboren worden is een proces dat duizenden jaren duurt, en de negen maanden zwangerschap zijn de apotheose van dat proces.

Wie zichzelf wil leren kennen, ontkomt er niet aan om zijn eigen bron te leren kennen. En wie als mens wil groeien, kan dat niet doen door aan zichzelf te ontsnappen, maar alleen door vanuit een sterke worteling opwaarts te reiken zoals een boom.

Wie Evola heeft gelezen en begrepen weet dat ras als materieel begrip in essentie geen waarde heeft. Ik wil zelfs stellen dat ras slechts gebrekkig uitdrukt wat voorouderschap veel helderder, scherper en dieper uitdrukt. En dit is waar bloed en bodem zijn plaats heeft. Ieder volk is gevormd door het land waarop het historisch en vooral mythisch gegroeid is. Het land vormt het karakter en geeft een volk zijn eigen dasein. In simpele woorden, een woestijn vormt een volk op een andere wijze dan bijvoorbeeld de koele noordelijke wouden. Zo werkt het leven. Bloed en bodem geeft ieder volk zijn eigen unieke karakter. Het bindt de mensen in voorouderschap en geeft de zielsverwantschap die geen woorden behoeft. Ook al vindt dit in iedereen een eigen specifieke uitkomst.

Bloed en bodem is een bouwsteen van onze mythos en is derhalve iets dat van groot belang is om onszelf te begrijpen. Het vertelt ons over ons. Het is dus geen meetlat om ons te vergelijken met de ander. Een dergelijke vergelijking geeft enkel blijk van dezelfde banaliteit en materiele inslag die de moderne samenleving teistert.

Om te groeien heb je sterke wortels nodig en een geest die de koele lucht van ijzige hoogtes omarmt. Er is geen makkelijke uitweg voor groei. Enkel soul-searching en het heroïsch spirituele pad leiden naar hogere regionen. Escapisme, andere werelden, ressentiment en ook misbruik van bloed & bodem zijn de wegen van verval. Wie het leven waarlijk lief heeft, omarmt zijn eigen voorouderschap, begrijpt dat bloed & bodem onze schoot is … en begrijpt tevens dat dit ons juist de verantwoordelijkheid geeft om, vanuit deze schoot, onszelf met moed en geest te vormen tussen hamer en aambeeld. Dit is het noordse pad. Wie zichzelf zo smeedt, die schept zichzelf als een nieuwe realiteit waar geen wet of peer-pressure tegen opgewassen is. Het is de ultieme revolutionaire daad.

Pindarus schreef in zijn tiende Pythische Ode al dat men Hyperborea niet per schip of te voet kan vinden. Het is het heroïsch spirituele pad dat ons daar brengt. Alleen degenen die zichzelf op deze wijze herscheppen, als een manifestatie van het mythische Hyperborea, vormen een bron van levenskracht en zijn een pool waar zich een nieuw tijdperk omheen vormt. Alleen zij zijn in staat om de mist te verdrijven die Europa in de greep houdt.

door: Roger Dols

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s